Loading

De 5 Natuurgerichte Principes

https://harmooniaal.nl/wp-content/uploads/2017/07/food-1920-400-1920x400.jpg

De 5 Natuurgerichte Principes

Energie
Alles om ons heen is energie. Energie is de fundamentele basis van het leven. Gezond zijn betekent (bio)energetisch in balans zijn, met een goedwerkend immuunsysteem. Stress, straling, collega’s, werkdruk, spanning, voeding, medicijnen etc. etc. draagt allemaal een steentje bij aan onze hectische westerse maatschappij van nu.
Als wij ons met de juiste energie omringen gedijt zowel ons lichaam als onze geest. Hiervoor is het nodig dat de meridianen (de energiebanen in het lichaam) en chakra’s (verbindingspoorten tussen lichaam en geest) vrij zijn van blokkades. Harmooniaal maakt in haar praktijk gebruik van het Bioscan SRT-systeem. De behandeling van het Bioscan SRT-systeem is erop gericht de energetische onbalans in het lichaam op te sporen en te zoeken naar wat het l­ichaam nodig heeft om weer in balans te komen.

Prikkeloverdracht
Belangrijk voor het blokkade vrij maken van meridianen en chakra’s is een prikkeloverdracht die goed verloopt. Het Bioscan SRT-systeem bevat een breed scala aan mogelijkheden van prikkels om allereerst te meten waar en welke verstoringen er in het lichaam zitten (op cel, weefsel of orgaanniveau en dan zowel fysiek als emotioneel). Tevens word je in elk consult gebalanceerd middels de Bioscan en krijg je de bij jou behorende frequentie (energetische prikkel) in een homeopathische verdunning op vloeistof mee naar huis. Dit ter ondersteuning van het zelf genezend vermogen van het lichaam.

Drainage
Een essentiële factor in onze gezondheid is een juiste uitscheiding. Als wij onze afvalstoffen niet voldoende kunnen uitscheiden, stagneren vele processen. Van wezenlijk belang is het ondersteunen van de huid, lever, nieren en lymfe zodat zij goed kunnen uitscheiden. Naast het ondersteunen van een goede uitscheiding is het noodzakelijk te weten wat het systeem zo belast. We komen namelijk dagelijks in aanraking met tal van belastende factoren (medicijnen, elektromagnetische straling, gifstoffen, schimmels, allergieën, hormonen, bacteriën, virussen, chemicaliën, pesticiden, onverwerkte emoties, onze huidige voeding etc). Doel is de energiebanen weer in balans te brengen zodat het zelf genezend vermogen van je lichaam wordt geactiveerd.

Voeding
Onze gezondheid valt of staat met wat we eten, het is de motor van ons lichaam. Goede voeding levert de juiste voedingsstoffen die we nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Maar ook geestelijke voeding is van essentieel belang om goed in balans te zijn. Met onze voeding is de laatste jaren veel gebeurd, hierdoor kunnen er tekorten ontstaan maar ook een overdaad. Door de vele schadelijke stoffen die ons voedsel heden ten dage bevat kunnen zich in ons lichaam ook afvalstoffen ophopen. Deze afvalstoffen zorgen weer voor disbalans. Na het afnemen van een voedingstest, afgestemd op de persoon, krijgt u door jaren lange ervaring een persoonlijk voedingsadvies mee.
Voedingstest, drainage en het nuttigen van de juiste voeding zorgt voor een beter balans en een verbeterde opname van de juiste voedingsstoffen om ons lichaam in een zo gezond mogelijke staat te brengen en te houden.

Psyche
Gezond zijn, in balans zijn heeft alles met de geest te maken. Een holistische visie kijkt niet alleen naar de klacht. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kijk maar naar bekende uitdrukkingen als; met pijn in het hart, je gal spuwen, in hart en nieren, als een steen op je maag, een gebroken hart, in hart en nieren …
Traumatische ervaringen, onverwerkte emoties liggen vaak ten grondslag aan fysieke storingen met allerlei klachten tot gevolg. Deze klachten worden alleen maar erger indien men niet luistert naar zijn/haar eigen lichaam. Het is van wezenlijk belang hier inzicht in te krijgen.
Ook emoties, trauma’s gevoelens etc. kunnen worden vertaald in een energetische waarde en zijn derhalve meetbaar. Het Bioscan SRT-systeem is in staat om de onderliggende emotie bij verschillende ziekten, klachten en organische verstoringen te meten. Hierdoor krijg je een extra sleutel in handen voor je herstel

Meer informatie
Meer informatie